Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Gustavsberg

Avfuktningsteknik Stockholm AB
Org.nr: 556727-2470
Aktiebolaget ska bedriva entreprenad kring fukt, mögel och innemiljö samt konsulttjänster inom försäljning och marknadsföring.