Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Gunnilse

MVG Miljöåtervinning i Västra Götaland AB
Org.nr: 556771-0578
Bolaget ska ta emot, omlasta och mellanlagra avfallsolja samt ta emot, omlasta, mellanlagra och behandla förorenat vatten och slam.