Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Göteborg

Entropi Sanerings AB
Org.nr: 556475-4140
Bolaget skall bedriva konsultationer, marknadsföring och försäljning av produkter gällande oljesanering, samt därmed förenlig verksamhet.
Enzymex miljöteknik AB
Org.nr: 556501-8529
Bolaget skall bedriva verksamhet med konsultation, import och försäljning av produkter för skydd av miljö och natur såsom preventiva lösningar mot oljespill. Handel med värdepapper och äga och förvalta fast och lös egend ...
Göteborgs Asbest & Rörservice AB
Org.nr: 556458-3804
Bolaget ska bedriva asbest- och rörsanering, isolerings- och besiktningsarbeten samt fastighetsservice, import, export, försäljning och uthyrning av tillhörande material, samt därmed förenlig verksamhet.
Johannebergs Riv & Sanering HB
Org.nr: 969742-5578
Entreprenad inom bygg som ska utföra: Byggande av bostadshus och andra byggnader Värme- och sanitetsarbeten Vägtransport Måleriarbeten Byggnadssnickeriarbeten Bemanningsverksamhet Diverse övrig specialiserad bygg- och an ...
RGS 90 Sverige AB
Org.nr: 556609-2085
Bolaget ska producera och återanvända slam- och jordprodukter för tillverkning av grus att användas huvudsakligen som underlag i samband med vägbyggen samt äga och förvalta fast egendom, bedriva logistik och entreprenadv ...
Rivproffsen i Göteborg AB
Org.nr: 559021-2253
Rivning, sanering och håltagning samt nybyggnation av fastigheter.