Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Göta

Göteborgs Betongborrning AB
Org.nr: 556191-7328
Bolaget skall driva rörelse med entreprenadverksamhet inom byggnadsbranschen, håltagning och rivning i betong samt bedriva handel med värdepapper och uthyrning av maskiner, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.