Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Gävle

JH Sanering AB
Org.nr: 556587-3089
Bolaget skall bedriva saneringsverksamhet på entreprenad, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Nutronic Nuclear Services AB
Org.nr: 556770-2195
Föremålet för bolagets verksamhet är Bolaget skall utföra servicetjänster till industriella kunder inom kärnteknisk verksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Tjänsterna innefattar strålskydd, dekontaminering, sane ...