Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Falun

C Bruhn Miljökonsult AB
Org.nr: 559029-7577
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom miljöteknik. Företaget ska erbjuda konsulttjänster inom miljöutredning och fältprovtagning. Företaget ska utföra och förmedla provanalyser, riskbedömningar, miljösaneringar ...
Falu Energi & Vatten AB
Org.nr: 556509-6731
Bolaget skall bedriva produktion av och handel med el, dels produktion, distribution och handel med annan energi än el (särskilt fjärrvärme), dels bedriva renhållningsverksamhet och dels handha vatten- och avloppsverksam ...