Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Eskilstuna

Mälardalens Stenhuggeri AB
Org.nr: 556666-6581
Bolaget skall bedriva stenhuggeri samt därmed förenlig verksamhet.
Radonbolaget i Södermanland AB
Org.nr: 556931-3512
Aktiebolaget ska bedriva radonbesiktningar och radonsaneringar samt därmed förenlig verksamhet.