Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Enskede

MTT Miljö AB
Org.nr: 556416-1460
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva sanering av inomhusmiljö med avseende på radon och allergifram- kallande ämnen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.