Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Enhörna

Svearus KB
Org.nr: 969747-4881
Bolaget skall bedriva konsultationer, försäljning, transport och entrepernadverksamhet inom huvudsakligen vattenrening och VVS samt därmed förenlig verksamhet.