Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Delsbo

Sten Olofssons Åkeri AB
Org.nr: 556596-8277
Bolaget skall utföra transporter, grävningsuppdrag, uthyrning av maskiner och fordon samt uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet. Företaget får även handla med fastigheter och värdepapper.