Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Danderyd

Comnet i Danderyd AB
Org.nr: 556571-7377
Bolaget skall bedriva nätverks-, data-, tele-, fiber-, bredbands- och elinstallationer, radonsaneering samt försäljning och installation av ventilationsaggregat och kylanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.