Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Bromma

Center för Miljö- och Energiforskning Sverige AB
Org.nr: 556629-6264
Bolaget skall bedriva konferensverksamhet, tillverkning och försäljning av utrustning för förnyelsebara energikällor, konsultationer inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.
RRO-Radon Organisation AB
Org.nr: 556527-1367
Bolaget skall bedriva ekonomiska och tekniska konsultationer, utveckling av installationsteknik och installation eller uthyrning av utrustning för sanering av exempelvis radon, mögel och andra miljöfarliga gifter och pro ...