Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Borgholm

HG Höghöjdsarbeten & Klätterteknik AB
Org.nr: 556730-3424
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta företag, tak- och fasadunderhåll, trädfällning, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verkamhet.