Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rökeri i Sydkoster

Kosters Rökeri AB
Org.nr: 556571-3228
Bolaget skall bedriva förädling och försäljning av fisk- och skaldjursprodukter, samt att bedriva serveringsrörelse och därmed förenlig verksamhet.