Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rökeri i Rusksele

HBET RUSKSELE RÖKERI
Org.nr: 916593-4184
Rökning av kött. Handel med kött och fisk samt därmed förenlig verksamhet.
Kooperativet Rusksele Rökeri Ek. för.
Org.nr: 769603-8350
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva verksamhet med slakt, inköp, vidare- förädling och försäljning av köttprodukter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.