Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rökeri i Nynäshamn

Nynäs Rökeri & Fiskhall AB
Org.nr: 556536-6977
Bolaget skall röka och föräldla fisk samt bedriva handel med livsmedel i parti och minut. Samt driva därmed förenlig verksamhet.