Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rökeri i Katthammarsvik

Katthammarsviks Rökeri AB
Org.nr: 556326-2707
Bolaget skall bedriva fiskförädling, parti- och detaljhandel med livsmedel samt caférörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.