Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rökeri i Järpen

Åre Fisk & Rökeri AB
Org.nr: 556738-7443
Bolaget ska bedriva inköp, förädling och försäljning av fisk, byggverksamhet samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.