Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Riskkapital i Växjö

Mikrofonden Kronoberg EF
Org.nr: 769610-5365
Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intresse genom att tillhandahålla och förmedla stöd för medlemmarnas verksamhetsutveckling. Föreningens tjänster till medlemmarna omfattar finansiering & ...