Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Riskkapital i Uppsala

HERNOVA AB
Org.nr: 556591-3869
Bolaget skall bedriva marknadsförings- och konsulttjänster inom jämställdhet-, riskkapital- och entreprenörskapsområdet och därmed förenlig verksamhet.
Riekko Consulting & Invest AB
Org.nr: 556963-0915
Aktiebolaget skall vara verksamt inom produkt- och projektledning inom bl.a. områdena telekommunikation till allmän elektronik innefattande även utveckling av egna produkter och prototyper samt kunna bidra med riskkapita ...
Tell Media Group AB
Org.nr: 556723-3795
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom kommunikation, strategi, organisation, information och PR, samt analys och research inom, av och för kapitalförvaltning, riskkapital och dess tjänster, produkter och aktörer - ...
The Friendly Investor AB
Org.nr: 556932-5367
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av aktier och andelar i andra bolag, tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag, bedriva konsultverksamhet avseende företags- organisation och -utveckling ...
Updev AB
Org.nr: 556680-0313
Bolagets verksamhet är att tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag för finansiering av utvecklingsprojekt, att vara en aktiv partner och genom aktivt deltagande utveckla och öka värdet i sådana företag ...