Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Riskkapital i Täby

Entreprenörsgruppen JKC AB
Org.nr: 556716-5773
Stimulera utvecklingen av entreprenörskap och nya företag i Sverige. Genom utveckling och försäljning av utbildningsmaterial och utbildning, event och marknadsaktiviteter, nätverk och riskkapital samt stödja utvecklingen ...
Knoxville AB
Org.nr: 556696-1586
Bolaget skall förvärva och förvalta aktier, andelar och andra värdepapper samt fastigheter, tillhandahålla riskkapital och management samt bedriva konsultverksamhet främst av ekonomisk och finansiell karaktär avseende t. ...
Linocoding AB
Org.nr: 556702-9490
Aktiebolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom data samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget genom förvärv, innehav och avyttring av aktier och andra värdepapper samt genom konsultverksamhet och partne ...
Oblat Förvaltning AB
Org.nr: 556512-2537
Bolaget ska förvalta riskkapital till god tillväxt på lång sikt. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och säljutbildning, lokal IT support och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva naviga ...
SANIBEL MANAGEMENT AB
Org.nr: 556766-6283
Bolagets verksamhet skall omfatta affärsutveckling, ledarskapsutveckling, riskkapital anskaffning, rådgivning i finansiella frågor, äga och förvalta bolag och fast egendom, bedriva handel med värdepapper utan att driva b ...
WWB Sweden AB
Org.nr: 556901-4870
Bolaget ska direkt eller indirekt förvalta, köpa och sälja aktier och andra värdehandlingar, bidraga med riskkapital till samt utveckla nya idéer och uppfinningar inom tjänstesektorn, förmedla aktier i bolag kring innova ...