Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Riskkapital i Strömstad

Atlantic Continental Holding AB
Org.nr: 556722-5999
Bolaget skall äga och förvalta aktier i rörelsedrivande företag samt förmedla riskkapital för investeringar i rörelsedrivande företag samt därmed förenlig verksamhet.