Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Riskkapital i Solna

Athlete Sports Academy Sweden AB
Org.nr: 556702-8963
Bolaget ska bedriva idrottsutbildning för flickor och pojkar samt ledarutbildning riktad mot personer som arbetar med samma målgrupp. Bolaget ska därvid på kommersiell basis arrangera evenemang som stödjer denna verksamh ...
LM Gruppen Säkerhet Förvaltning AB
Org.nr: 556827-7262
Bolaget ska bedriva verksamhet inom säkerhetsbranschen samt därmed sammanhängande verksamhetsområden och direkt eller indirekt förvalta, köpa och sälja aktier och andra värde- handlingar, bidraga med riskkapital samt utv ...
Manova AB
Org.nr: 556623-7078
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT och service, finansiering med riskkapital till nystartade bolag samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva verksamhet inom lo ...