Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Riskkapital i Södertälje

Aynos AB
Org.nr: 556785-9706
Bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla läkartjänster, föreläsningar, söka riskkapital för investering inom läkemedelsforskning och utveckling. Bolaget ska också bedriva icke invasiva behandlingar med profession ...
Läkartjänst Celebioglu HB
Org.nr: 969678-5865
Läkartjänster, föreläsningar. Söka riskkapital för investering inom läkemedelsforskning och utveckling.