Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Riskkapital i Söderköping

P.A.L.M. Venture Capital AB
Org.nr: 556751-1588
Bolaget ska tillhandahålla riskkapital i tidiga skeden till små- och medelstora innovativa företag med stor tillväxtpotential. Bolaget ska skapa värden genom att aktivt arbeta med frågor kring strategi, marknad, affärsut ...