Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Riskkapital i Linköping

ALMI Invest Östra Mellansverige AB
Org.nr: 556764-9388
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning främst genom att tillhandahålla riskkapital samt därmed förenlig verksamhet.