Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Riskkapital i Helsingborg

Medvice Design AB
Org.nr: 556289-3114
Bolaget skall verka som konsult- och utvecklingfsföretag företrädesvis inom det medicinska området. Bolaget skall investera riskkapital i utvecklingsföretag, samt kunna förvärva fast egendom.
Trigonum AB
Org.nr: 556305-0458
Föremålet för bolagets verksamhet är att verka som konsult- och utvecklingsföretag företrädesvis inom det medicinska området. Bolaget skall vidare investera riskkapital i utvecklingsföretag samt driva handel med fast ege ...