Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Riskkapital i Göteborg

ALMI Invest Västsverige AB
Org.nr: 556764-9370
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning främst genom att tillhandahålla riskkapital samt därmed förenlig verksamhet.
AP Riskkapital AB
Org.nr: 556711-0407
Bolaget skall förvärva och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Briova AB
Org.nr: 556546-4004
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, riskkapital och den finansiella marknaden.
CANEA Partner Group AB
Org.nr: 556549-3268
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att: tillhandahålla konsult- och utbildningstjänster inom management och IT samt IT-produkter samt aktiv förvaltning av bolagets tillgångar genom investering i riskkapital sam ...
Divine Favour AB
Org.nr: 556980-7182
Föremålet för bolagets verksamhet är att Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ledarskap och coaching med föreläsningar och möten, anordna events och seminarier inom samma område, bedriva produktion och försäljning ...
Emred Sweden AB
Org.nr: 556576-7877
Bolaget ska bedriva riskkapital verksamhet med fokus på teknologi- och resesektorn, erbjuda marknadsexponering på tävlingsbåtar, team, och utrustning, bedriva uthyrningsverksamhet av tävlingsbåtar samt idka därmed förenl ...
Entreprenörskapital i Sverige AB
Org.nr: 556838-1890
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att med egna medel förvärva och förvalta värdepapper, bedriva värdepappershandel, bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, tillhandahålla riskkapital till små och m ...
Grundén Securities AB
Org.nr: 556566-0825
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, att satsa riskkapital i utveckling av företag och att bedriva juridisk konsult- verksamhet.
Lacta Invest i Göteborg AB
Org.nr: 556885-6495
Konsultaion inom ekonomi, marknadsföring, byggnation och företagsutveckling, samt handel med värdepapper och riskkapital.
Reagent Communication AB
Org.nr: 556945-8846
Bolaget ska bedriva verksamhet inom event marketing, reklam- marknadsföring, såväl IT-baserade som traditionellt. Konsulttjänster, sponsring, reklamförsäljning för bl.a arrangemang och projektuppdrag, och även projekt in ...
Relevent AB
Org.nr: 556595-6983
Föremålet för bolagets verksamheten inom event marketing, reklam- marknadsföring, såväl IT-baserade som traditionellt. Konsulttjänster, sponsring-reklamförsäljning för bl.a arrangemang och projektuppdrag, och även projek ...
Relevent Communication AB
Org.nr: 556947-0205
Bolaget ska bedriva verksamhet inom event marketing, reklam-, marknadsföring-, såväl IT-baserade som traditionellt. Konsulttjänster, sponsring, reklamförsäljning för bl.a arrangemang och projektuppdrag, och även projekt ...
Risktrion HB
Org.nr: 969622-9179
Handel med värdepapper och riskkapital.
Vion AB
Org.nr: 556714-2111
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med fast egendom samt investera i andra verksamheter med riskkapital, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Företaget ska bedriva uthyrningsverksamhet inom frit ...
We are More AB
Org.nr: 556924-8833
Bolaget ska bedriva verksamhet inom event marketing, reklam- marknadsföring, såväl IT-baserade som traditionellt. Konsulttjänster, sponsring, reklamförsäljning för bl.a arrangemang och projektuppdrag, och även projekt in ...