Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Riskkapital i Ekenässjön

Interalfa AB
Org.nr: 556268-9629
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt att direkt och indirekt genom dotter- och intressebolag aktivt tillhandahålla riskkapital och management samt bedriva konsultverksamhet främst av ekonomisk och finan ...
Ledstiernan Venture AB
Org.nr: 556742-5367
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt direkt eller indirket genom dotter- och intressebolag tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag, tillhandahålla koncerngemensamma tjänster samt dä ...