Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Riskkapital i Drottningholm

Koi AB
Org.nr: 556258-2741
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget ska vidare ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom dotter- och intressebolag aktivt tillhandahålla riskkapital till små och medelsto ...