Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Riskkapital i Djursholm

Altoni AB
Org.nr: 556794-9259
Bolaget ska köpa, sälja, hyra ut och förvalta lös och fast egendom (inklusive aktier, värdepapper, fastigheter, konst och antikviteter) samt direkt och indirekt genom dotter- och intressebolag aktivt tillhandahålla riskk ...
Cresca Holding AB
Org.nr: 556603-6777
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management, fastighetsförvaltning samt informationsteknologi med inriktning mot utbildning och programmering. Därutöver även bedriva fastighetsskötsel och förvaltning och hand ...
Peter Liss AB
Org.nr: 556446-8899
Bolaget skall bedriva konsultation inom affärsutveckling och ekonomi, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet, handel och förvaltning av värdepapper, samt investera kapital i andra bolag (riskkapital).
Runstjärnan AB
Org.nr: 556222-9970
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta dotterbolag, äga och förvalta fastigheter, att tillhandahålla riskkapital och krediter samt att handla med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet. ...