Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Riskkapital i Bjärred

Sockerfar AB
Org.nr: 556844-2189
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper för kort- och långsiktig tillväxt samt placera riskkapital i växande organisationer med långsiktig avkastning.