Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ridskola i Vaggeryd

Snuddebo Pälsdjursgård AB
Org.nr: 556512-8070
Bolaget skall bedriva pälsdjursuppfödning, skogsbruk, skogs- skötsel, hästavel, handel med hästar, ridskola samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper.