Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ridskola i Täby

Ryttarcenter i Täby AB
Org.nr: 556621-3475
Bolaget ska bedriva ridskola, inackordering av ridhästar, utbildnings-specialarrangemang- och konferensverksamhet inom ridsport, butik för ridsportartiklar liksom inridning, tillridning, försäljning och uthyrning av häst ...
Swartlings Ridskola på Löttinge Gård HB
Org.nr: 969700-5271
Bolaget ska bedriva ridskoleverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Swartlings Ridskola Ryttarstadion AB
Org.nr: 556890-8429
Bolaget ska bedriva ridskoleverksamhet, inackordering av hästar, samt handel med ridsportprodukter. Bolaget ska även bedriva café och restaurangverksamhet samt handel med och förvaltning av värdepapper samt fast egendom.
Viggbyholms Ridskola AB
Org.nr: 556899-9626
Bolaget ska bedriva ridskoleverksamhet, utbildning av häst och ryttare samt därmed förenlig verksamhet.
Wicklunds i Täby AB
Org.nr: 556072-0798
Bolaget skall utföra tillverkning och försäljning av glasinstrument och glasrelaterade produkter samt bedriva byggnation och reparation av fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva ridskola, inack ...