Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reservdelar i Eslöv

Aktiebolaget Glasex
Org.nr: 556396-9707
Bolaget skall tillverka, utveckla och försälja fordonsglassystem samt därmed förenlig verksamhet.
AM Elteknik AB
Org.nr: 556951-6262
Bolaget skall bedriva elarbete och därmed förenlig verksamhet, I verksamheten ska även ingå Motorsport och service av Motorfordon
BA Trading Hydraulics AB
Org.nr: 556960-1874
Bolaget ska bedriva handelsrörelse, huvudsakligen med inriktning på personbilar och entreprenadmaskiner, bedriva konsultativ verksamhet inom marknadsföring, försäljning, administration och management samt därmed förenlig ...
Bil-Månsson i Skåne AB
Org.nr: 556256-7965
Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av person- och lastfordon samt serviceverksamhet och reservdelsförsäljning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bilmo i Lund AB
Org.nr: 556113-4189
Bolaget skall bedriva handel med bilar och biltillbehör ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
CMO Transport AB
Org.nr: 556904-5254
Transporter inom åkeribranschen. Gräv och schaktarbeten. Reparationer och däckbyten på personbilar och lastvagnar. Försäljning av däck och reservdelar.
Din Däckkompis i Eslöv AB
Org.nr: 556817-8387
Aktiebolaget ska bedriva däckförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
Entrack Syd AB
Org.nr: 556741-9683
Bolaget ska bedriva inköp och försäljning av nya och begagnade entreprenadmaskiner och reservdelar samt därmed förenlig verksamhet.
FAGON FÖRSÄLJNINGS HB
Org.nr: 916548-2580
FÖRSÄLJNING AV VERKTYG, SVETSAR, SKÄRUTRUSTNING OCH RESERVDELAR TILL MOTORFORDON SAMT METALLVARUTILLVERKNING. GASFÖRSÄLJNING.
FP Maskin & Transport HB
Org.nr: 969719-6757
Bolaget ska bedriva gräventreprenad, vägtransport, maskinservice och reservdelsförsäljning avseende gräv- och vägmaskiner, legoarbeten.
Hyrservice i Eslöv AB
Org.nr: 556856-2598
Bolaget ska bedriva uthyrning av maskiner till bygg- och anläggningsbranschen och försäljning av reservdelar och förbrukningsmaterial i anslutning därtill samt därmed förenlig verksamhet.
IB SWEDTECH ESLÖV HB
Org.nr: 916773-3428
HANDEL MED BIL- OCH MASKINDELAR, TILLVERKNING OCH IMPORT AV MASKINDELAR SAMT SERVICE AV BILAR OCH MASKINER M M.
J. Hvidtved Larsen AB
Org.nr: 556718-0970
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av lastbilshanterade torrsugningsaggregat och slamsugsaggregat, reservdelar samt tillbehör och därmed förenlig verksamhet.
Jeppstorp Lantbruks AB
Org.nr: 556443-5716
Bolaget skall idka animalieproduktion, växtodling, handel med företrädesvis lantbruksmaskiner och tillhörande reservdelar, maskinstationsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Jimmys Glas AB
Org.nr: 556394-0468
Bolaget skall idka bilruteglasning av bussar och entreprenadmaskiner, glasmästeriarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
merbil.nu Skandinavien AB
Org.nr: 556847-7649
Bolaget skall importera och bedriva handel med reservdelar och tillbehör till bilar och andra fordon samt idka därmed förenlig verksamhet.
Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB
Org.nr: 556056-1259
Bolaget skall tillverka härdat och laminerat glas ävensom driva handel därmed och utöva därmed förenlig rörelse.
Transportörföreningen Celsius, EF
Org.nr: 743000-3439
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: - att verka för att medlemmarna genom avtal med uppdragtsgivare erhåller såvitt möjligt tryggad sysselsättning och rimlig avkastning på inv ...
Vulko Eslöv AB
Org.nr: 556762-4050
Bolaget ska bedriva handel med bilar, bildelar, bildäck samt regummering och gummireparationsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Öresunds Byggteknik AB
Org.nr: 556396-6380
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva bygg- och takverksamhet samt webbaserad internetprogram idka annan, med ovan nämnda branscher, därmed förenlig verksamhet.