Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Resebyrå i Luleå

KEYA Resebyrå AB
Org.nr: 556596-3575
Föremålet för bolagets verksamhet är internationella och nationella researrangemang, konsult- och utbildningsverksamhet inom turism- och resebranschen, handel med värdepapper och fastigheter därmed fören lig verksamhet.
Luleå Resebyrå AB
Org.nr: 556577-1523
Bolaget ska bedriva resebyråverksamhet för privatresor och resebyråverksamhet för affärsresor samt därmed förenlig verksamhet.
Nex Resebyrå AB
Org.nr: 556168-5099
Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Nordlunds Buss & Resebyrå AB
Org.nr: 556285-0205
Bolaget skall bedriva linjetrafik och beställningstrafik med buss ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Norrbottens Resebyrå AB
Org.nr: 556291-0835
Bolaget ska bedriva resebyrå-, konferens- och arrangörs- verksamhet samt utföra administrativa tjänster och värdepappers- förvaltning, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Pajala Resebyrå AB
Org.nr: 556486-4527
Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.