Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Resebyrå i Bromma

360 Travel Group AB
Org.nr: 556871-0320
Aktibolaget ska bedriva resebyrå, drift av golfklubb och konsultbaserad uthyrning av golftränare.
Kronstam & Kronstam AB
Org.nr: 556345-0567
Bolaget skall bedriva journalistik samt kommersiell textframställning och övrig reklambyråverksamhet med tonvikt på mat, vin och annan gastronomi, liksom resor, samt därtill hörande verksamhet inom övrig marknadsföring, ...
Nordic CRBC AB
Org.nr: 556959-6215
Bolaget skall driva resebyrå samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall driva biluthyrningsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall driva konsultverksamhet inom fastighetsinvestering, fastigh ...