Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Researrangörer i Örebro

Björn Larsson Buss & Trafik AB
Org.nr: 556918-8294
Föremålet för bolagets verksamhet är att bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna researrangemang och därmed förenlig verksamhet, personaluthyrning, godstransporter liksom äga, förvalta aktier samt förvalta fast ...
Contour Air AB
Org.nr: 556320-1937
Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet innefattande såväl egna arrangemang som försäljning av andra arrangörers program. Konsultativa tjänster inom resebyråbranschen, förvalta värdepapper och fast egendom samt idka där ...
Fotoresa i Örebro KB
Org.nr: 969732-8269
Arrangemang inom fotografering och resor. Uppdragsfotografering. Konsulttjänster inom fotografering. Bildbyråverksamhet.
J&C Lancereau AB
Org.nr: 556929-4878
Företaget skall bedriva verksamhet såsom: -konsultverksamhet inom entreprenörskap & starta eget -utbildning -dans -översättning -tolkning -resor och därmed förenlig verksamhet.
K3 Travel AB
Org.nr: 556795-0117
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva resebyråverksam- het och dylikt samt förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Knut Produktion i Örebro AB
Org.nr: 556734-4790
Bolaget ska bedriva resor, konferanser och andra arrangemang såsom konstutställningar, programledare samt massage.
Lindbergs Buss AB
Org.nr: 556721-4530
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva beställnings- trafik med bil eller buss, bedriva bud och godstransporter, vara researrangör, bedriva handel med värdepapper, köpa, sälja och förvalta fast egendom samt idk ...
Lindbergs Resor AB
Org.nr: 556949-2985
Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, sälja och utföra resor samt därmed förenlig verksamhet.
LYXIA AB
Org.nr: 556989-9361
Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, bussresor, konferensresor och därmed förenlig verksamhet.
N DEEB AB
Org.nr: 556995-9876
Biljettförsäljning'förmedling av resor, skönhetsbehandlingar och tandvård.
Nya TEAMO AB
Org.nr: 556334-4836
Bolaget skall bedriva fastighets- och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget äga andelar i travhästar ävensom därmed förenlig verksamhet.
Pang Travel & Education AB
Org.nr: 556927-5240
Bolaget skall bedriva resebyrårörelse och därvid producera, arrangera, sälja och förmedla resor till Kina i grupp och på egen hand samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall anordna konferenser och kurser, bedriva ko ...
Pian AB
Org.nr: 556838-5776
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom redovisning, bokföring och skatterådgivning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver även verksamhet inom event, ballongflygning, fallskärmshoppning, bungyjump, hyr även ...
STEBRI Finans AB
Org.nr: 556793-4632
Bolaget skall idka handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhet, huvudsaklingen i form av föredragshållare och nätverksskapande aktiviteter inom främst turist-, rese- och trasp ...
Via Pontica AB
Org.nr: 556881-1482
Bolagets verksamhet är marknadsföring och turistarrangemang med kultur-, natur- och hälsoinriktning, konsultverksamhet inom IT, friskvård och samhällsfrågor, internationell handel med energivaror och metaller, hushållsnä ...
Yalinga writing and consulting AB
Org.nr: 556886-7518
Bolaget skall bedriva litterär och journalistisk verksamhet, konsult- och administrationstjänster till företag som säljer och arrangerar safariresor, samt därmed förenlig verksamhet.
Yutong Eurobus Sweden AB
Org.nr: 556163-7470
Bolaget ska bedriva import och försäljning av stads- och turist- bussar, försäljning och förmedling av reservdelar och tillbehör till bussar samt därmed förenlig verksamhet.