Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Researrangörer i Höllviken

AOB Travel AB
Org.nr: 556721-6311
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva resebyråverksamhet samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Egyptson Group AB
Org.nr: 556616-1930
Aktiebolagets verksamhet skall vara att sälja resor samt agera konsultföretag för utbildning, finansiering och investering.
First Class Travel i Höllviken AB
Org.nr: 556557-2251
Bolaget skall bedriva produktion och försäljning av rese- arrangemang avseende grupp- och specialresor samt därmed förenlig verksamhet.
FIX Travel AB
Org.nr: 556879-7301
Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
HBET DELTA-RESOR
Org.nr: 916540-8999
RESEBYRÅVERKSAMHET.
Here We Go Sport in Sweden AB
Org.nr: 556526-2721
Bolaget skall arrangera idrottsresor, sälja sportartiklar samt arrangera fotbollsturneringar under namnet "Svenska Företags Fotbollscup", samt idka därmed förenlig verksamhet.
Los Naranjos Travel Service AB
Org.nr: 556182-2023
Föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla resor och researrangemang, idka förvaltning av värdepapper samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Mication AB
Org.nr: 556861-3680
Bolaget kommer att utveckla koncept inom turismnäringen som exempelvis upplevelser med mat och dryck, workshops och guidningar, bedriva pedagogisk utveckling inom bland annat områdena natur, kultur, odling och mat, bedri ...
NILA Tours & Consulting KB
Org.nr: 916547-3514
Konsultverksamhet inom resor och marknadsföring.
Rubinresor AB
Org.nr: 556847-1923
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende att producera och sälja reseprogram, underleverantör av reseprogram till resebyråer samt bedriva utbildning inom turism till skolor och därmed förenlig verksamhet.
Wap Travel AB
Org.nr: 556476-4123
Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, reklam- och katalogproduktion samt översättningsarbeten inom resebyråbranschen, bedriva konsultativa tjänster och marknadsföringstjänster inom resebyråbranschen, handel med värde ...