Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reparationer i Luleå

Antennservice i Luleå AB
Org.nr: 556604-2221
Bolaget skall tillhandahålla service, installationer och försäljning inom kabel-TV och antennanläggningar samt förvaltning av lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Cykelstället i Luleå AB
Org.nr: 556937-1007
Bolaget ska bedriva försäljning och reparation av cyklar, motorredskap, trädgårdmaskiner opch tillbehör och äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt bedriva annan därtill hörande verksamhet.
Klockslaget Luleå AB
Org.nr: 556600-5012
Föremålet för bolagets verksamhet är urmakeriverksamhet och finmekaniskt arbete, försäljning av klockor och därmed förenlig verksamhet.
Norrbottens Kyl & Maskinservice AB
Org.nr: 556428-6176
Bolaget skall bedriva service och försäljning av tvättutrustning för hushåll, flerfamiljhus, hotell, industrier och sjukhus, för- säljning och installation av storköksutrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.
OCAB AVFUKTNING NORRBOTTEN AB
Org.nr: 556949-7760
Aktiebolaget ska tillhandahålla näringsidkare och konsumenter tjänster inom avfuktning, ventilation och därmed förenlig verksamhet.
Rune Tuolja El AB
Org.nr: 556711-1132
Bolaget skall bedriva försäljning av elartiklar, elservice och elentreprenader samt därmed förenlig verksamhet.
Skinn & Skorep i Luleå AB
Org.nr: 559018-6424
Bolaget ska utföra reparationer av läderprodukter, reparationer av skoterdynor, båtkapell samt hantverksutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Svartöstadens Snickeri AB
Org.nr: 556403-9203
Bolaget skall bedriva snickeri, möbelförsäljning, byggtjänst, entreprenadmaskinarbete och därmed förenlig verksamhet.