Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Uppsala

Mullfilterbolaget Sverige AB
Org.nr: 556886-0869
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, försäljning och installation av produkter för rening av avlopp från i första hand fritidshus och kolonistugor och annan därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast och lös e ...
Relita Industri & Skadeservice AB
Org.nr: 556530-9233
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva skadeservice, industrirengöring, fastighetsservice, vacuumsugning och högtrycksspolning. Bedriva utbildning avseende skadeservice, industrirengöring, fastighetsservice, vacuu ...
TOSAB i Uppsala AB
Org.nr: 556775-8155
Bolaget ska bedriva transportverksamhet, containerservice, spol-, slam- och vaccumsugning, schaktarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Uppsala Vatten och Avfall AB
Org.nr: 556025-0051
Föremålet för bolagets verksamhet att inom Uppsala kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenför ...