Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Umeå

Svensk Rörteknik i Umeå AB
Org.nr: 556925-4732
Bolaget skall bedriva avloppsrensning, högtrycksspolning, rörinspektion, rörinfodrings- och anläggningsarbeten. Bolaget ska även utföra totalentreprenader i form av stambyten, därtill bedriva jourverksamhet gällande tjän ...
Swoosh Miljöföretaget i Umeå AB
Org.nr: 556777-6173
Bolaget ska vara verksamt inom högtrycksspolningar, slamtömning, transport av farligt avfall, fasadrengörning, klottersanering, inhyrning och uthyrning av lastbilar, minibussar, skotrar och filmutrustning samt förvalta v ...
Swoosh Öst AB
Org.nr: 556952-5164
Bolaget ska vara verksamt inom högtrycksspolningar, slamtömning, transport av farligt avfall, fasadrengörning, klottersanering, inhyrning och uthyrning av lastbilar, minibussar, skotrar och filmutrustning samt förvalta v ...
Umespol AB
Org.nr: 556963-8231
Bolaget ska bedriva godstransporter, fastighetsunderhåll, slamspolning och -sugning och därmed förenlig verksamhet.
Umeå Vatten och Avfall AB
Org.nr: 556492-0287
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende vattenförsörjning, omhändertagande av avloppsvatten samt kommunal avfallshantering och därmed samhörande verksamhet.