Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Uddevalla

Allfix i Norden AB
Org.nr: 556948-5443
Bolaget skall bedriva personaluthyrning inom bygg och entreprenad, bygg och snickeriarbeten, vattenrening av enskilda vattentäkter, konsultarbeten kring enskilda avlopp och därmed förenlig verksamhet.
Färgelanda Vatten AB
Org.nr: 556901-9630
Bolagets verksamhet skall bestå i att äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i Färgelanda kommun samt därmed förenlig verksamhet.
Munkedal Vatten AB
Org.nr: 556901-9648
Bolagets verksamhet skall bestå i att äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt därmed förenlig verksamhet.
Uddevalla Vatten AB
Org.nr: 556901-9655
Bolagets verksamhet skall bestå i att äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i Uddevalla kommun samt därmed förenlig verksamhet samt att förvalta aktier eller andelar i företaget, som svarar för driften av 'VA-anl ...
Västvatten AB
Org.nr: 556901-9622