Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Sundbyberg

Avloppsteknik Svenska AB
Org.nr: 556535-2001
Bolaget skall bedriva rensning av avloppsystem, slamsugning samt energibesparande åtgärder i flerfamiljshus samt idka därmed förenlig verksamhet.