Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Strängnäs

SEVAB Strängnäs Energi AB
Org.nr: 556527-5764
Bolaget skall för sin verksamhet * Bedriva försäljning, distribution och produktion av energi och infrastruktur för telecom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. * Svara för förvaltning och fortsatt uppbyggnad av SE ...