Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Staffanstorp

MiniReningsverket syd AB
Org.nr: 556923-3306
Företaget kommer att utföra försäljning, installation, service, projektering med totalentreprenad av minireningsverk för enskilda avlopp. Företaget kommer också bedriva andra fastighetsrelaterade tjänster inom entreprena ...
Puls - Planerad Underhållsservice AB
Org.nr: 556379-1259
Bolaget skall åtaga sig undersökningar av avloppsledningsnät, slamsugning, spolning och underhållsplanering av ledningsnät, torrsugning, strumpinfodring av avloppsledningar samt idka annan därmed förenlig verksamhet.