Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Solna

Bioptech AB (publ)
Org.nr: 556706-9835
Bolaget skall tillverka och försälja produkter för rening av vatten och luft och därmed förenlig verksamhet.
Cemi Specialfastigheter AB
Org.nr: 556789-4620
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta externa fastigheter med byggnader inriktade på friskvård speciellt vad gäller drift, skötsel och underhåll samt tillhandahålla konsulttjänster inom området och därmed för ...
cityspol AB
Org.nr: 556936-6239
Högtrycksspolning och slamsugning av dag och spillvatten.
GG Högtryckstjänst & Rörinspektion AB
Org.nr: 556225-7294
Bolaget skall bedriva högtrycksrengöring, fastighetsservice och rörinspektion samt bedriva därmed förenlig verksamhet.