Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Södertälje

Spolbilen i Södertälje AB
Org.nr: 556297-0268
Bolaget ska bedriva avloppsrensning, samt idka därmed förenlig verksamhet.