Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Sandviken

Sandviken Energi Vatten AB
Org.nr: 556791-6043
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla infra- struktur i form av skötsel av vatten- och avloppsanläggningar samt förvaltning av därmed tillhörande fast och lös egendom. Bolaget är även huvudman för allmä ...