Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Olofström

Olofströms Kraft AB
Org.nr: 556415-2436
Bolaget skall direkt eller genom dotter- och intressebolag bedriva energiverksamhet, vatten- och avloppsverksamhet, entreprenad- och underhållstjänster inom anläggningsområdet, samt inom vatten- elnät- transport- och tel ...
Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Org.nr: 556924-3180
Bolagets verksamhet skall bestå i att svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av VA-anläggningar i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge kommuner, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolag ...